Admitere

Departamentul Transporturi, trafic și logistică este inițiatorul programelor de studii în domeniul Ingineriei Transporturilor. În urma Declarației de la Bologna, departamentul a organizat programul de studii de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, cu o durată de 4 ani (8 semestre), primul program în această specializare din România.

Admitere licenta – sesiunea a II-a

Inscrieri: 2,9,16,23 august 2017 in intervalul orar 9-12

Locurile vacante se vor ocupa în ordinea înscrierilor.
Ingineria transporturilor (Taxă) – 18 locuri

mai mult...

Admiterea la programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria transporturilor” (IT) se realizează prin participarea la concursul de admitere organizat în Facultatea Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

 Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2017 – 2018:

  • Locuri subvenționate de la buget Domeniul Ingineria Transporturilor – 140
  • Locuri cu taxă – 20

Total 150 locuri

Admitere studii de licență 2017 mai multe informații

Program de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”

Admitere studii de masterat septembrie 2017 mai multe informații

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

Durata: 4 semestre – 120 PC+ 10 PC sustinerea lucrarii de disertatie)

Domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti

Durata 3-4 ani

Diplomă de doctor, Domeniul Ingineria Transporturilor

ANUNȚ ADMITERE DOCTORAT IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi – 16 noiembrie 2017

Eficacitatea și eficiența se detașează dintre indicatorii sintetici relevanți ai performanțelor unui sistem complex. În cazul sistemelor de transport, prin conexiunile cu mediul natural și antropic, prin nivelurile de raportare(expediție, companie, mod de transport, ansamblul modurilor și tehnologiilor) prin aspectele sociale, economice și ambientale pe care trebuie să le releve, eficacitatea și eficiența prezintă specificități pentru a căror evidențiere se impun competențe pluridisciplinare.

mai mult...

Raportările la eficacitate, eficiență tehnică, financiară și economică constituie argumentele hotărâtoare pentru prioritățile de alocare pe diferite orizonturi de timp a resurselor financiare limitate.

Comunicările și discuțiile pentru care conferința va oferi cadrul, sperăm să aducă un plus de cunoaștere necesare clarificării și în final, opinii convergente ale inginerilor, economiștilor, sociologilor, geografilor, statisticienilor, biologilor, dezvoltatorilor prin care să obținem receptivitatea decidenților politici pentru creșterea eficacității și eficienței proiectelor investiționale de modernizare și dezvoltare a sistemului de transport.