Admitere

Departamentul Transporturi, trafic și logistică este unul dintre cele patru departamente ale prestigioasei Facultăți Transporturi din Universitatea Politehnica din București.

Cu o îndelungată tradiție în învățământul universitar  (începând de la Secția ”Circulație și exploatare” din cadrul Institutului de Căi Ferate în 1948) și permanente preocupări pentru adaptarea la actualitățile economico-sociale, Departamentul Transporturi, trafic şi logistică gestioneaza programele de studii in domeniul Ingineria transporturilor (IT).

Programul de studii de licenţă Ingineria transporturilor şi a traficului, domeniul Ingineria transporturilor (IT), are misiunea de a  forma specialişti competenţi în activităţi de proiectare şi conducere tehnologică (operativă/tactică) a transporturilor mono, multi şi intermodale, precum şi a celor de control/comandă a traficului (circulaţiei) pe infrastructurile specifice (căi ferate de suprafaţă şi subterane, şosele, autostrăzi, străzi urbane, căi navigabile, coridoare aeriene), asigurând siguranţa circulaţiei.

Pregătire admitere 2018
mai mult...

Admiterea la programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria transporturilor” (IT) se realizează prin participarea la concursul de admitere organizat în Facultatea Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Admitere studii de licență 2018 mai multe informații

Program de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

Durata: 4 semestre – 120 PC+ 10 PC sustinerea lucrarii de disertatie)

Domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti

Durata 3-4 ani

Diplomă de doctor, Domeniul Ingineria Transporturilor

Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi – 16 noiembrie 2017

Eficacitatea și eficiența se detașează dintre indicatorii sintetici relevanți ai performanțelor unui sistem complex. În cazul sistemelor de transport, prin conexiunile cu mediul natural și antropic, prin nivelurile de raportare(expediție, companie, mod de transport, ansamblul modurilor și tehnologiilor) prin aspectele sociale, economice și ambientale pe care trebuie să le releve, eficacitatea și eficiența prezintă specificități pentru a căror evidențiere se impun competențe pluridisciplinare.

mai mult...

Raportările la eficacitate, eficiență tehnică, financiară și economică constituie argumentele hotărâtoare pentru prioritățile de alocare pe diferite orizonturi de timp a resurselor financiare limitate.

Comunicările și discuțiile pentru care conferința va oferi cadrul, sperăm să aducă un plus de cunoaștere necesare clarificării și în final, opinii convergente ale inginerilor, economiștilor, sociologilor, geografilor, statisticienilor, biologilor, dezvoltatorilor prin care să obținem receptivitatea decidenților politici pentru creșterea eficacității și eficienței proiectelor investiționale de modernizare și dezvoltare a sistemului de transport.