Prezentare

Centrul de Cercetare, Proiectare și Consulting în Transporturi

Centrul de Cercetare, Proiectare si Consulting in Transporturi (CCPCT) este parte a Universităţii Politehnica din Bucureşti şi este coordonat de cadre didactice din Departamentul Transporturi, Trafic și Logistică.

Misiunea centrului este de a promova activităţi de cercetare multi- şi inter-disciplinară, de a dezvolta noi colaborări și parteneriate între cercetătorii din domeniul ingineriei transporturilor şi ingineri din alte domenii, urbaniști, arhitecți, geografi, economiști, sociologi și matematicieni, care să contribuie la identificarea direcțiilor de acțiune pentru atingerea dezideratelor dezvoltării durabile. Progresul tehnologic, prin sporirea ariei soluțiilor posibile, a condus la creșterea exigențelor și la limitări tot mai severe privind efectele externe ale sistemelor de transport. Cercetarea fundamentală din domeniu trebuie să permit decidenților ca in condițiile alternativelor tehnologice și, deopotrivă, a restricțiilor multiple să găsească rezolvările care, încadrându-se în exigențele dezvoltării durabile, asigură un transport conform unor norme tot mai pretențioase de calitate (siguranță, securitate, durată, comoditate, confort, punctualitate, flexibilitate, extensibilitate, cost etc.) și integrat nevoilor unui spaliu socio-economic care tinde să devină european și chiar planetar.

Arii tematice principale

 • Transport terestru (feroviar, rutier și intermodal)
 • Modele pentru integrarea transportului și amenajării teritoriului în exigențele ecologice
  • Impactul amenajării teritoriului asupra mobilității sociale
  • Modelarea deciziilor strategice de dezvoltare a infrastructurilor de transport în concordanță cu caracterul plurirelațional al infrastructurilor tehnice ale societății
  • Evaluarea externalităților în transporturi și soluții de internalizare
  • Soluții complexe (inclusiv tehnologii hibride, surse alternative de energie, deplasări nemotorizate) pentru reducerea emisiilor poluante
 • Sisteme performante de transport combinat și multimodal pentru reducerea consumului de resurse și limitarea efectelor externe
  • Infrastructuri și tehnologii care să asigure interoperabilitatea rețelelor regionale, naționale și europene
  • Sisteme integrate pentru încadrarea în cerințele logistice ale transferului mărfurilor
  • Modele matematice și de simulare pentru creșterea performanțelor de utilizare a infrastructurilor existente (rețele, terminale, puncte de joncțiune între modurile de transport)
 • Soluții pentru asigurarea mobilității sociale în marile aglomerații urbane cu consumuri minime de resurse și cu efecte externe reduse
  • Transport public atractiv
  • Reducerea congestiei traficului prin sisteme de monitorizare, control și comandă care să asigure fluidizarea zonelor conflictuale
  • Interacțiuni între deplasările individuale și transportul colectiv
  • Noi tehnologii de transport urban integrat cu transporturile regionale și interegionale
  • Logistici urbane de aprovizionare și distribuție concordante cu cerințele dezvoltării durabile
 • Creșterea siguranței și securității transporturilor
  • Modele pentru evaluarea riscului asociat traficului rutier
  • Soluții tehnice și reglementări pentru asigurarea siguranței active și pasive (inclusiv de natură educațională) adecvată particularităților comportamentale
 • Asigurarea corectei competiții pe piața transporturilor (plurimodale și planetare)
  • Sisteme de management al calității; mecanisme de intervenție a puterii publice (impozite, taxe, accize, tarife)
  • Funcțiuni de alocare și redistribuire a resurselor sau de reglementare macroeconomică