Admitere doctorat

Școala Doctorală TRANSPORTURI

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează însesiunile iunie-iulie 2018 (sesiunea I) si respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat în tabelul urmator:

Programul de desfăşurare al concursului de admitere la studiile universitare de doctorat:

Activitatea Perioada de desfăşurare
Înscrierea candidaţilor 25 iunie-29 iulie 2018 (sesiunea I)

27 august-14 Septembrie 2018 (sesiunea II)

Sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor 02-04 iulie 2018 (sesiunea I)

17-18 Septembrie 2018 (sesiunea II)

 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORATANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

*Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON şi se achită la casieria UPB. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2018, taxa este de 150 RON.

 

Secretariatul Școlii Doctorale Transporturi

tel. 0214.029.547

e-mail stefanburciu@yahoo.com