Admitere doctorat

Școala Doctorală TRANSPORTURI

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea Septembrie 2017 (sesiunea II), în conformitate cu programul de desfăşurare al concursului de admitere prezentat în conformitate cu programul de desfăşurare al concursului de admitere prezentat în tabelul urmator:

Programul de desfăşurare al concursului de admitere la studiile universitare de doctorat:

Activitatea Perioada de desfăşurare
Înscrierea candidaţilor 28 August-20 Septembrie 2017 (sesiunea II)
Sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor 21-22 Septembrie 2017 (sesiunea II)

 

ANUNȚ ADMITERE DOCTORAT IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

*Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON şi se achită la casieria UPB. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2017, taxa este de 150 RON.

 

Secretariatul Școlii Doctorale Transporturi

tel. 0214.029.547

e-mail stefanburciu@yahoo.com