Admitere Licenta 2018


Cursuri de pregătire GRATUITĂ în UPB
Universitatea POLITEHNICA din București anunță reînceperea cursurilor de pregătire GRATUITĂ în universitate din data de 16 martie 201.
Cursurile se vor organiza pentru Matematică, Fizică si vor avea loc în fiecare sâmbătă (excepție făcând sărbătorile legale) în amfiteatrele universității din clădirea Rectoratului (Hol AN). (Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti)

Participarea la cursuri este liberă, în schimb vom afișa, atât pe site cât și pe facebook-ul universității, (https://www.facebook.com/UPB1818) si al departamentului Tranporturi, trafic si logistică eventualele modificări ce vor apărea în program.

Program pregatire Matematica

Program pregatire Fizica

 


Admiterea la programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria transporturilor” (IT) se realizează prin participarea la concursul de admitere organizat în Facultatea Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

 Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2018 – 2019 a fost:

 • Locuri subvenționate de la buget Domeniul Ingineria Transporturilor – 140
 • Locuri cu taxă – 10

Total 150 locuri

 

Înscrierea la concursul de admitere se va desfăşura în perioada 15 – 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00-16:00 la secretariatul Facultății Transporturi.

Este recomandată preînscrierea online http://admitere.pub.ro/ pentru a reduce timpul de aşteptare la secretariat.

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro.

Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.

La înscriere, fiecare candidat poate opta:

 • pentru toate domeniile de studiu din Facultatea Transporturi, în ordinea preferințelor
 • pentru alte facultăți, în ordinea preferințelor, în cazul posibilităților de redistribuire.

Concursul pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 are loc în zilele de 22 și 23 iulie 2019. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 și are durata de 2 ore.

Concursul de admitere constă în susţinerea a două probe scrise, sub formă de teste grilă:

 • 22 iulie 2019: prima probă, Algebră şi Elemente de Analiză Matematică (exemplu test)
 • 23 iulie 2019: a doua probă, la alegere: Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test).

Fiecare probă conține 15 subiecte, iar durata maximă este de 2 ore.

Admiterea se face pe baza rezultatelor la cele două probe scrise (Matematică şi/sau Fizică) şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat.

În perioada examenelor de admitere, 19-26 iulie 2019, se asigură cazare GRATUITĂ pentru toți candidații din provincie care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci). Media generală se calculează
numai pentru candidaţii care vor obţine media aritmetică a celor două note de concurs (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel puţin egală cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentând BAREMUL MINIM DE ADMITERE.

În aceste condiţii, media generală se determină ca medie ponderată între media notelor de concurs – MC (80%) şi media obţinută la examenul de Bacalaureat (20%).

Ocuparea locurilor se face în ordinea mediei finale de admitere, în funcţie de opţiunile individuale pe specializări.

În cazul în care nu sunt ocupate toate locurile după concursul de admitere din luna iulie 2019, se organizează o a doua sesiune de admitere în septembrie 2019.

 Studenţii admişi în anul I 2019 – 2020 vor primi cazare în căminele studenţeşti care aparţin Facultăţii Transporturi.

Calendar complet al etapelor pentru admiterea la licență 2019

 • diplomă sau adeverinta de bacalaureat(original)
 • foaia matricolă eliberata de liceu(original);
 • act identitate(original si copie);
 • copie certificat de nastere;
 • adeverinţă medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere (125 lei sau cu 10% reducere daca ati efectuat Preînscriere online pâna la 9 iulie, ora 23:59 );
 • 3 fotografii color (format 3x4cm) -pe hartie mată;
 • fisa de înscriere (se completează la secretariatul facultatii);
 • dosar plic.

În preziua concursului se va afişa lista cu repartizarea în sălile de concurs.

Departamentul TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICA

Specializarea Ingineria transporturilor si a traficului

Domeniul Ingineria transporturilor

Vezi harta mai mare