Admitere master

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2021, ON-LINE.

Admitere on-line (https://admitere.pub.ro)

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail:armand_serban.stere@upb.ro)

Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.


 

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

 

 

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail:armand_serban.stere@upb.ro)
Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2021, ON-LINE.

Admitere on-line (https://admitere.pub.ro)