Admitere master

 

Lista candidati – admitere master

Admitere la programele de masterat – sesiunea septembrie 2018
LOGISTICA TRANSPORTURILOR,
TRANSPORT ȘI TRAFIC URBAN,
MANAGEMENT ÎN TRANSPORTURI


Lista candidaţilor admişi la programele de master Logistica transporturilor, Management în transporturi,Transport și trafic urban (download .pdf)

Anunt inmatriculare master  – vineri (download .pdf)

Candidaţii declaraţi ADMIŞI la programele de MASTER:Logistica transporturilor, Management în transporturi,Transport și trafic urban

sunt rugaţi să se prezinte în data de 13.07.2018 (vineri), în intervalul orar 9.00 – 15.00

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

 

Anunt admitere master(download .pdf)

Prima sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă în perioada 02-13 iulie 2018. Înscrierea se face în intervalul 02-11 iulie 2018, între orele 9-15, iar concursul are loc în intervalul 12-13 iulie 2018.

Anunt admitere master(download .pdf)

A doua perioada a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat este 27 august-14 septembrie 2018. Înscrierea se face în intervalul 27 august-12 septembrie 2018, între orele 9-15, iar concursul are loc pe 13 si/sau 14 septembrie 2018.

Proba de concurs va consta în prezentarea unui eseu cu tema ”Dezvoltare durabilă” (mai multe informatii). Eseul va avea maxim 15 pagini, va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat si va fi predat la Departamentul Transporturi, trafic si logistica, sala JE 203.

Admiterea se realizeaza în funcție de:

 1. Media generală de absolvire a studiilor universitare de licență (conform Regulamentului U.P.B. privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat).
 2. Nota obținută la probă orală, care constă într-un interviu realizat pe baza unui eseu cu tema ”Dezvoltare durabilă”, elaborat de fiecare candidat.

 

 • Fişă de înscriere tip (download)-se va tipari fata-verso sau va fi obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm, hartie mată)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 • Certificat de naştere – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății
 • Certificat de căsătorie – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății(dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere, obţinută de la secretariatul facultăţii.
 • Carte de Identitate în copie

Taxa de înscriere este prevazuta in Hotararea nr4/12.04.2018.

Regulament priovind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat 2018-2019