Admitere master

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2022 – 2023 se organizează în trei sesiuni:

sesiunea de admitere anticipată, sesiunea din iulie 2022 și sesiunea din septembrie 2022

SESIUNE ADMITERE ANTICIPATĂ

Înscrierea candidaților 4.04 – 9.05.2022
Concurs de admitere 11.05 – 12.05.2022
Comunicarea rezultatelor 12.05 – 13.05.2022
Înmatricularea candidaților 4.07 – 24.07.2022

SESIUNEA IULIE 2022

Înscrierea candidaților 1.07 – 11.07.2022
Concurs de admitere 13.07 – 15.07.2022
Comunicarea rezultatelor 15.07 – 16.07.2022
Înmatricularea candidaților 16.07 – 24.07.2022 (cu excepția zilei de 18.07 în intervalul 8:00-14:00)

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Înscrierea candidaților 5.09 – 15.09.2022
Concurs de admitere 16.09 – 19.09.2022
Comunicarea rezultatelor 17.09 – 19.09.2022
Înmatricularea candidaților 19.09 – 21.09.2022

Data/datele și intervalele orare la care au loc concursul de admitere și înmatricularea candidaților admiși pentru cele trei sesiuni vor fi anunțate pe site-ul Facultății de Transporturi

Candidații admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2022-2023, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru sesiunea de admitere anticipată, și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2022-2023

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail:armand_serban.stere@upb.ro)

Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

Mai multe info


 

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

 

 

Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail:armand_serban.stere@upb.ro)
Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2021, ON-LINE.

Admitere on-line (https://admitere.pub.ro)