Admitere master

Programare candidati (,pdf) 13 septembrie

Admitere la programele de masterat – sesiunea iulie 2019

Lista candidati -programare concurs admitere
LOGISTICA TRANSPORTURILOR,
TRANSPORT ȘI TRAFIC URBAN,
MANAGEMENT ÎN TRANSPORTURI


Anunt inmatriculare master  (download .pdf)

 

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

 

Anunt admitere master(download .pdf)

Prima sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă în perioada 03-05 iulie 2019. Înscrierea se face în intervalul 01-05 iulie 2019 și 08-10 iulie 2019, între orele 9-15, iar concursul are loc pe 11 iulie 2019.

Anunt admitere master(download .pdf)

A doua perioada a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat (în cazul neocupării locurilor în sesiunea din iulie) este 26 august-13 septembrie 2019. Înscrierea se face în intervalul 26 august-11 septembrie 2019, între orele 9-15, iar concursul are loc pe 11septembrie 2018.

În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depuna pâna la data de 18.09.2019 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Proba de concurs va consta în prezentarea unui eseu cu tema ”Dezvoltare durabilă” (mai multe informatii). Eseul va avea maxim 15 pagini, va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat si va fi predat secretarului comisiei în ziua concursului, conform programului care va fi afișat după încheierea perioadei de înscrieri.

Admiterea se realizeaza în funcție de:

 1. Media generală de absolvire a studiilor universitare de licență (conform Regulamentului U.P.B. privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat).
 2. Nota obținută la probă orală, care constă într-un interviu realizat pe baza unui eseu cu tema ”Dezvoltare durabilă”, elaborat de fiecare candidat.

 

 • Fişă de înscriere tip (download)-se va tipari fata-verso sau va fi obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm, hartie mată)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 • Certificat de naştere – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății
 • Certificat de căsătorie – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății(dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere, obţinută de la secretariatul facultăţii.
 • Carte de Identitate în copie

 

Regulament priovind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat 2019-2020