Admitere master 2017

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

Rezultatea admitere master 2017

Anunt admitere master septembrie 2017 (download .pdf)

Prima sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat după susținerea examenului de diplomă în perioada 03-14 iulie. Înscrierea se face în intervalul 03-12 iulie 2017, între orele 9-15, iar concursul are loc în intervalul 13-14 iulie 2017.

A doua perioada a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat este 28 august-15 septembrie 2017. Înscrierea se face în intervalul 28 august-13 septembrie 2017, între orele 9-15, iar concursul are loc pe14 septembrie 2017.

14 septembrie 2017

Proba de concurs va consta în prezentarea unui eseu cu tema ”Dezvoltare durabilă” (mai multe informatii). Eseul va avea maxim 15 pagini, va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat si va fi predat la Departamentul Transporturi, trafic si logistica, pe 13 septembrie în intervalul orar 10-14, sala JE 203.

Admiterea se realizeaza în funcție de:

 1. Media generală de absolvire a studiilor universitare de licență (conform Regulamentului U.P.B. privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat).
 2. Nota obținută la probă orală, care constă într-un interviu realizat pe baza unui eseu cu tema ”Dezvoltare durabilă”, elaborat de fiecare candidat.

 

 • Fişă de înscriere tip (download)-se va tipari fata-verso sau va fi obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm, hartie mată)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 • Certificat de naştere – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății
 • Certificat de căsătorie – în copie conform cu originalul validată la secretariatul facultății(dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere, obţinută de la secretariatul facultăţii.
 • Carte de Identitate în copie

Taxa de înscriere este 100 lei.

Regulament admitere Masterat 2017-2018