Alina ROMAN

Sl. dr. ing. Alina ROMAN

 CV (download.pdf)
 

Absolventă a Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea Transporturi, specializarea Ingineria transporturilor şi a traficului din anul 2009 şi a studiilor de master Logistica transporturilor din anul 2011. În perioada 2009-2015 a lucrat în cercetare-proiectare la firma SC Metroul SA, timp în care a participat ca membru în echipa de elaborare a proiectelor din domeniul Ingineriei transporturilor. În anul 2015 a susţinut teza de doctorat Intermodalitatea şi mobilitatea urbană durabilă, elaborată la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea Transporturi sub îndrumarea ştiinţifică a domnului prof.dr.ing. Şerban Raicu. Începând cu 1 octombrie 2015 este cadru didactic la aceeași universitate şi facultate, departamentul Transporturi, trafic şi logistică.  Conduce lucrări aplicative la disciplinele: Logistica transporturilor (studiile de licenţă), Managementul proiectelor din transporturi şi Modelarea cererii de transport (studiile de master) şi îndrumă realizarea proiectelor de an la disciplina Tehnologii de manipulare, depozitare şi transport intern (studiile de licenţă). A elaborat şi publicat în reviste de specialitate sau volumele conferinţelor/congreselor naţionale/internaţionale din domeniu 14 lucrări ştiinţifice,  din care 3 indexate în baza de date Thomson Reuters. A participat ca membru în echipa de elaborare a mai mult de 10 contracte de cercetare încheiate cu mediul socio-economic.

Modele matematice pentru dimensionarea componentelor lanţului logistic în raport cu exigenţele calitative şi cantitative ale beneficiarilor;

Evaluarea componentelor costului logistic pentru a răspunde cerinţelor logistice ale transferului materiilor prime şi produselor cu consumuri minime de resurse şi efecte externe negative cât mai reduse;

Modele matematice pentru identificarea şi afectarea cererii de transport;

Tehnologii moderne de manipulare, depozitare şi transport intern pentru diferite categorii de mărfuri şi moduri de transport.

Logistica transporturilor;

Tehnologii de manipulare, depozitare şi transport intern;

Managementul proiectelor din transporturi;

Modelarea cererii de transport;

Terminale de transport.