Cărți

 

Roșca E., Modelarea și simularea sistemelor de trafic, Ed. Printech, București, 2016, ISBN 978-606-23-0655-7, 2016
 

 

Anamaria Ilie, Cristina Floriana Ştefănică (Oprea), Oana Dinu,   Transporturi regionale, interregionale şi internaţionale – lucrări applicative, Editura PRINTECH, Bucureşti,  ISBN 978-606-230381-5, 84 pg., 2015
 

 

Oana Dinu, Cristina Floriana Ştefănică (Oprea), Anamaria Ilie, Sisteme pentru controlul şi comanda circulaţiei – laborator, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 978-606-23-0380-8, 100 pg., 2015
 

 

Popa Mihaela, Dragu, V., Ruscă, Aura. Trafic in rețele cu acces reglementat – aplicații, Ed. PRINTECH, București, ISBN 978-606-23-0379-2, 146 pg, 2015
 

 

Vasile Dragu, Mihaela Popa, Cristina Ștefănică (Oprea), Trafic rutier – lucrări aplicative, Ed. PRINTECH, București, ISBN 978-606-23-0378-5, 127 pg., 2015
 

 

Costescu Dorinela, Corelații mobilitate/transport – amenajarea teritoriului/ urbanism. Aplicații, Editura Printech, 2015, ISBN 978-606-2305-35-2,2015
 

 

Rosca M., Rosca E., Rusca F., Tehnici de programare, Ed. Printech, București, 2015, ISBN 9786062303822, 2015
 

 

Raicu Ș., Roșca E., Burciu Șt., Teoria informației și coduri, Ed. AGIR, București, 2012, ISBN 978-973-720-416-5, 2012
 

 

Roșca E., Ruscă F., Informatică și Cibernetică în Transporturi – îndrumar de laborator, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, ISBN 1482063573, 2012
 

 

 Costescu Dorinela, Transportul mărfurilor speciale, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, ISBN 978-606-8371-53-5, , 2011
 

 

 

Cataramă I., Ghiță E., Roșca E., Burciu Șt., Mașini de ridicat și utilaje de construcții și transport, Ed. Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, București, 2011, ISBN 978-606-8371-51-1, 2011

 

 

 

Raicu Ş., Popa M., Mocuţă G, Burciu Ş., Logistica transporturilor, Ed. AOSR, 2011, 72 pg., ISBN 978-606-8371-29-0, 2011
 

 

 

 

Vasile Dragu, Terminale în transportul feroviar, Ed. Politehnica Press, ISBN 978-606-515-079-9, 2010

 

 

 

 

Ghionea F., Transport urban – Fenomenul, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 978-973-755-560-1, 2010
 

 

Mihaela Popa, Economia transporturilor, Ed. Politehnica Press, ISBN 978-606-515-036-2, 2009
 

 

Popa Mihaela, Transporturile şi mediul socio-economic şi natural (aplicaţii), Ed. Politehnica Press, Bucureşti, ISBN 978-973-7838-64-3, 131 pg, 2008
 

 

Şerban Raicu, Sisteme de transport, Bucureşti, Editura AGIR, ISBN: 978-973-720-152-2, 484 pg, 2007
 

 

Tănăsuică şi colectiv, Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie, Editura AGIR , Bucureşti 2006, ISBN 973- 720-101-9, 270p
 

 

Ghionea F., Transport urban – Procesul, , Ed. Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-685-974-6, 356 pg., 2005
 

 

 

 

Popa Mihaela, Elemente de economia transporturilor, Ed.BREN, Bucuresti, ISBN-973-648-311-8, 357 pg., 2004

 

 

 

 

Ghionea F., Transport urban – Sistemul, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-685-802-2, 350 pg., 2004
 

 

 

Târcolea, C., Câşlaru, C., Roşca, E., Statistică matematică, teoria informaţiei şi coduri, Ed. Fair Partners, Bucureşti, 2003, ISBN 973-8470-13-7, 2003

 

 

 

Tănăsuică I., Tehnologia activităţii staţiilor de cale ferată, Vol I+II, Ed. Feroviară, ISBN 973-85168-9-7, 2003
 

 

Bivolaru, I., Dragu, V., Popa, M., Rosca, E., Reingineria in transporturi, Ed. Printech, Bucuresti, 2002, ISBN 973-652-581-3, 2002
 

 

Roşca, E., Baze de date, Ed. Fair Partners, Bucureşti, 2001, ISBN 973-99984-7-x, 2001
 

 

Roşca, E., Teoria informaţiei şi coduri – culegere de probleme, Ed. Fair Partners, Bucureşti, 2000, ISBN 973-99439-7-7, 2000
 

 

Popa Mihaela, Evaluarea proiectelor de investiţii în infrastructura transporturilor. Editura BREN, Bucureşti, ISBN-973-9493-60-2, 155 pg., 2000
 

 

Ghionea F., Tehnologia transporturilor – Îndrumar pentru lucrările de laborator, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-685-058-7, 102 pg, 2000
 

 

Tănăsuică I., Managementul logisticii şi ingineriei transporturilor, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-9390-23-4, 300 pg, 1998
 

 

Ghionea F., Tehnologia transporturilor publice – Îndrumar de laborator, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-9254-60-8, 108 pg., 1997