Proiecte internaționale

Energie si transport public sustenabil în viitoarele orașe inteligente: Program de studii inovativ pentru studenți, decidenți și antreprenori, EUGPUT

Program: Erasmus+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT
Perioada de realizare: 01.12.2020 – 30.11.2022
Coordonator: TED University, Ankara, TURKEY
mai mult...


Director proiect: Zafer Yılmaz, TED University, Ankara, TURKEY
Parteneri:
• University of Split, CROATIA
• Atomic Intelligence, CROATIA
• Polytechnic University of Bucharest, ROMANIA
• University of Ljubljana, SLOVENIA
• Middle East Technical University, TURKEY
Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program secundar de studii care include următoarele module:
1. Plan de studii inovativ pentru dezvoltarea orașelor inteligente
2. Mobilitate sustenabilă și alte componente pentru asigurarea unui viitor ecologic
3. Rețele inteligente de alimentare cu energie
4. Vehicule ecologice și proiectarea rețelelor de transport public ecologic
5. Planificarea sistemelor de transport public intermodal
6. Sisteme și tehnologii informaționale pentru transportul public ecologic
7. Economia transporturilor pentru sisteme ecologice
8. Oportunități antreprenoriale pentru transport public în orașe inteligente

Responsabil UPB: Dorinela Costescu, dorinela.costescu@upb.ro

Mai multe informații: http://eugput.com/


TEN-T Core Network Corridor Study for the Rhine-Danube Corridor and Support of the European Coordinator, MOVE/B.1/FV2014-710, 2015 – 2017

Coordonator

iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH, Viena

Parteneri

HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, Germania ,

Panteia B.V., Olanda(P2)

Universitatea Politehnica din București, -CCPCT, Romania

Via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Viena

mai mult...

 Obiective

 • Analiza caracteristicilor infrastructurii rețelei centrale;
 • Identificarea măsurilor necesare completării legăturilor lipsă de pe tronsoanele transfrontaliere, eliminării blocajelor de pe infrastructură și îmbunătățirii eficienței și sustenabilității tuturor modurilor de transport;
 • Determinarea fluxurilor comerciale actuale și viitoare de transport si identificarea elementelor critice ale infrastructurii care împietează asupra eficienței fluxurilor de transport pe Coridor;
 • Definirea obiectivelor de dezvoltare a Coridorului Rhine-Danube și inventarierea  proiectelor în derulare și planificate, din fiecare țară;
 • Planificarea implementării și finanțării proiectelor, în raport cu un set de indicatori cheie (KPI) corespunzător fiecărui mod de transport.

Etape

 • Dezvoltarea unei metodologii pentru determinarea valorii adăugate a proiectelor si a coerentei acestora cu obiectivele de dezvoltare a coridorului european Rhine- Danube,
 • Descrierea proiectelor în detaliu, inclusiv maturitatea și stadiul implementării,
 • Sinteza strategiilor de transport național,
 • Analiza contribuției strategiilor naționale la realizarea indicatorilor cheie de dezvoltare ai coridorului,
 • Gruparea proiectelor pe categorii pentru reducerea listei de proiecte,
 • Determinări de costuri pentru implementare, inclusiv verificarea unor instrumente financiare inovative (scheme PPP sau Eurobonds)
 • Analiza planificării proiectelor, inclusiv coordonarea și sincronizarea la trecerea frontierelor și a secțiunilor cu blocaje (Planificarea investițiilor și darea în exploatare)
 • Organizarea întâlnirilor din cadul Forumurilor pe Coridor.
 • Analiza proiectelor inovative pe coridor si evaluarea impactului acestora asupra economiei țărilor deservite
 • Estimarea riscului de impact al schimbărilor climatice asupra infrastructurii de transport de pe coridor.

Sinteza rezultatelor

 • Proiectul de analiză a dezvoltării coridorului multimodal Rhine-Dunăre, realizat în perioada 2015 – 2017, a condus la selecția listei de proiecte pe coridor. Au fost realizate analize tehnice ale proiectelor din punctul de vedere al  contribuției acestora la obiectivele Coridorului, precum și analize ale întârzierilor și nerealizărilor în ceea ce privește capacitatea de transport a infrastructurii și conformitatea cu indicatorii de performanță (KPI) ai TEN-T.
 • Lista de proiecte din 2017 conține în total 563 de proiecte, inclusiv proiectele finalizate între 2014 și 2016 (86 proiecte).
 • Cea mai mare parte a proiectelor se referă la modul feroviar, inclusiv ERTMS (178 proiecte, adică 32%), urmate de proiecte portuare (118, adică 21%), drumuri (113, adică 20%) și căi navigabile interioare (fără porturi), reprezentând 12% din proiectele pe Coridor.
 • Proiectele pentru transferul multimodal, din aeroporturi și de inovare contribuie la dezvoltarea Coridoului în mai mică măsură (cu mai puțin de 10%, fiecare).
 • Proiectele referitoare la componente de inovare au fost incluse în categoria “Inovare”, dar și în categoriile specifice modului, în cazul în care un proiect de modernizare a infrastructurii include și măsuri de inovare, cum sunt de exemplu aplicații telematice sau pentru combustibili alternativi. Din această perspectivă, 142 de proiecte (25% din total) prezintă și componente de inovare.
 • Pe baza analizei impactului asupra locurilor de muncă și a creșterii economice, se evidențiază faptul că implementarea proiectelor prevăzute să se finalizeze între 2016 și 2030 va conduce la o creștere a PIB-ului, în teritoriul deservit de Coridor cu 725 mld.EUR și va crea în plus aproximativ 2 milioane de locuri de muncă-ani.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html

Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe, SEE/D/0093/.3./x, 2012 – 2014

 Coordonator

Central European Initiative Executive Secretariat, Italy

Parteneri

A.U.TH. – ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI- RESEARCH COMMITTEE, Greece Panepistimioupoli

ATE – AustriaTech – Federal Agency for Technological Measures Ltd. Austria Wien

RA – Smolyan – Regional Administration Smolyan Bulgaria Smolyan

TRAINOSE – TRAINOSE S.A. Greece Athens

Mot AUT – Federal Ministry for Transport Innovation and Technology Austria Wien

UCV – The association of Chambers of Commerce of Veneto Region Italy Venice

FVG – Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia Italy Trieste

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST (UPB) Romania Bucharest

mai mult...

IFKA – Public Foundation for the Development of Industry Hungary Budapest

RUTH – Region of Epirus / Regional unit of Thesprotia Greece Igoumenitsa

V.I.U. – Venice International University Italy Venice

RV – Logistics Unit – Veneto Region Italy Venice

PIL – Institute of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c. Slovenia Ljubljana

GEA COLLEGE – FP – GEA COLLEGE – FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP Slovenia Piran

MPWT – Ministry of Public Works and Transport of Albania Albania Tirana

Pro-rail alliance – Pro-rail alliance Croatia Zagreb

BCC – BELGRADE CHAMBER OF COMMERCE Serbia Belgrade

10% partner ONMU – ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY Ukraine Odessa

10% partner MMAT-MNE – Ministry of Transport and Marittime Affairs Montenegro Podgorica

10% partner MSTI – Croatian Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Croatia Zagreb

Observer ERF – European Union Road Federation Other Brüssel

Observer EIA – European Intermodal Association Other Brüssel

Observer UETR – European Road Haulers Association Other Brüssel

EU ASP (associated strategic partner) NFM – MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT (Republic of Hungary) Hungary Budapest

EU ASP (associated strategic partner) MIT-IT – Ministry of infrastructure and transport of Italy Italy Rome

Obiective

 • Adoptarea unor măsuri pentru reducerea duratelor de tranzitare a punctelor de frontieră în vederea eliminării punctelor de congestie în zona Europei de Sud Est
 • Dezvoltarea unui model de transport comun pentru Europa de Sud Est, integrată cu restul Europei, și compatibil cu sistemele actuale EU și adecvat petru administratori publici și operatori de transport
 • Contribuirea la extinderea rețelei TEN-T și optimizarea rețelei existente în Europa de Sud Est, consolidând intermodalitatea pe coridoarele transnaționale.

UPB a contribuit la realizarea a aproape tuturor activităților din cadrul proiectului:

 • Evaluarea situației existente prin realizarea anchetelor la punctele de frontieră (5 puncte pe rețeaua feroviară și 6 pe rețeaua rutieră cu Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia și Ungaria), realizarea anchetelor de trafic (pe secțiuni și O-D, cu categorii de mărfuri transportate), analiza și sinteza rezultatelor anchetelor,
 • Elaborarea unei platforme instituționale pe niveluri multiple pentru promovarea cooperării administrative în vederea ameliorării cooperărilor pe rețeaua TEN-T și între decidenții/operatorii relevanți
 • Elaborarea unui plan de acțiune pentru eliminarea disfuncționalităților în punctele de trecere a frontierelor în zona Europei de Sud-Est
 • Elaborarea unor propuneri de unificare și standardizare a procedurilor administrative pentru reducerea duratelor de tranzitare pe coridoarele europene și rețeaua extinsă din zona vestică a Peninsulei Balcanice

Mai multe informații:

http://www.acrossee.net/the-project.html

FLAVIA – Freight and Logistics Advancement in Central/ South-East Europe – Validation of trade and transport processes, Implementation and Application, 2CE189P2, 2010 – 2012

 Coordonator

Wildau University din Berlin, Germania

Parteneri

University of Applied Sciences Wildau (Brandenburg, DE),

GVZ Development Corporation Southwest Saxony Ltd. (Sachsen, DE),

Ministry of Economy of the Federal State Brandenburg (Brandenburg, DE),

University of Pardubice (Severovychod, CZ), CSKD INTRANS (Praha, CZ),

Interport Servis ltd. (Vychodne Slovensko, SK),

Upper Austrian University of Applied Sciences Research & Development Ltd. – LOGISTIKUM (Oberösterreich, AT), Institute of Logistics and Warehousing (Wielkopolskie, PL),

University POLITEHNICA of Bucharest- Transportation Research and Consulting Centre (Bucharest, RO),

mai mult...

SC ROMTRANS S.A. (Bucharest, RO),

Technical University of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Presov (Vychodne Slovensko, SK),

Regional Advisory and Information Centre Presov (Vychodne Slovensko, SK),

Hungarian Logistics Association (Kozep-Magyarorszag, HU),

BILK KOMBITERMINÁL Zrt. (Kozep-Magyarorszag, HU)

Obiective principale

 • Identificarea proceselor logistice orientate către îmbunătățirea fluxurilor de mărfuri în scopul concentrării adecvate a fondurilor de investiții
 • Utilizarea instrumentelor specifice logisticilor integrate (benchmarking, analize ale accesibilității spațiale, analize asupra duratelor de transport și dificultăților/blocajelor de diferite naturi, standarde de calitate a serviciilor de transport) pentru determinarea unor măsuri și servicii noi și inovative pentru o conectivitate mai bună a regiunilor din centrul și sud estul Europei.

UPB a contribuit la realizarea a aproape tuturor activităților, printre care:

 • Identificarea strangulărilor tehnice și organizaționale pe coridoare și determinarea măsurilor pentru ameliorarea acestor disfuncționalități,
 • Studiu de prefezabilitatea pentru organizarea logistică a serviciilor feroviare Germania – România (Constanța)
 • Studiu de prefezabilitatea pentru organizarea unui serviciu de linie fluvial Austria – România (pe Dunăre),
 • Transferul bunelor practici în transportul feroviar și fluvial

FLAVIA. Brosura de la CAMION la TREN

Site proiect www.flavia-online.eu

CONcepts for life long learning to further increase SafeTy on rail based trANsporT systems

 Coordonator

Universitatea de Transporturi Todor Kabeshkov (VTU/HST), Sofia

 Parteneri

Universitatea de Resurse Naturale si Stiinte Aplicate ale Vietii (BOKU), Vienna

Universitatea “POLITEHNICA” din Bucuresti, Facultatea Transporturi (PoB)

Facultatea de Inginerie Mecanica, (MFK), Kraljevo

mai mult...

Membri consortiu

Margarita Georgieva, MSc (VTU) – coordonator, Anna Dyhaleva-Chonkova, PhD (VTU), Nencho Nenov, PhD (VTU), Roman Klementschitz, PhD (BOKU), Oliver Roider, (BOKU), Mihaela Popa, PhD (PoB), Eugen Rosca, PhD (PoB), Nebojsa Bogojevic, MSc (MFK)

Obiective

 • Dezvoltarea unui chestionar pentru a investiga situatia curenta in domeniu din diferitele tari participante la proiect
 • Documentare si sinteza a rezultatelor
 • Realizarea unui raport sub forma unei analize comparative
 • Identificarea unor directii de dezvoltare a pregatirii continue din domeniul sigurantei traficului feroviar
 • Crearea unor modele nationale de educatie permanenta
 • Realizarea unei pagini de web si disemnarea rezultatelor

Pliant prezentare