Cristina OPREA

S.L. dr. ing. Cristina OPREA

 CV (download.pdf)

 

A absolvit Facultatea de Transporturi a Universităţii „Politehnica” Bucureşti (2003). Este cadru didactic din 2003 în Departamentul Transporturi, trafic și logistică. A obținut titlul de doctor în 2012 în domeniul „Transporturi” cu teza „Integrarea modurilor si tehnologiilor de transport în marile aglomerări urbane”. A publicat 3 indrumare de specialitate si peste 20 de articole științifice indexate în baze de date internaţionale si a participat în echipele de realizare a 15 proiecte de cercetare naţionale/internaţionale.

Trafic rutier

Siguranta circulatiei

Modelarea și simularea sistemelor de transport/trafic

Siguranța circulației

Trafic rutier

Tehnici de programare