Despre noi

Introducere

Departamentul Transporturi, trafic și logistică este unul dintre cele patru departamente ale prestigioasei Facultăți Transporturi din Universitatea Politehnica din București.

Cu o îndelungată tradiție în învățământul universitar  (începând de la Secția ”Circulație și exploatare” din cadrul Institutului de Căi Ferate în 1949) și permanente preocupări pentru adaptarea programelor de studii la actualitățile economico-sociale, Departamentul Transporturi, trafic şi logistică  asigură formarea unor specialişti competenţi în activităţi de proiectare şi conducere tehnologică (operativă/tactică) a transporturilor mono, multi şi intermodale, precum şi a celor de control/comandă a traficului (circulaţiei) pe infrastructurile specifice (căi ferate de suprafaţă şi subterane, şosele, autostrăzi, străzi urbane, căi navigabile, coridoare aeriene).

Inițiator al programelor de studii universitare și cercetării în domeniul Ingineriei Transporturilor (IT), Departamentul Transporturi, trafic și logistică oferă următoarele programe academice:

  • Program de licență

Ingineria transporturilor și a traficului (ITT)

Durata – 2 ani cu 8 semestre, in conformitate cu Declaratia de la Bologna

Diplomă de inginer, Domeniul Ingineria transporturilor

  • Programe de master

Logistica transporturilor

Transport și trafic urban

Management în transporturi

Durata – 2 ani

Diplomă de master, Domeniul Ingineria transporturilor

  • Studii de doctorat

Domeniul Ingineria Transporturilor-  Domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti

Durata 3-4 ani

Diplomă de doctor

Îndelungata experiența a colectivului de cadre didactice în dezvoltarea cercetărilor fundamentale și experimentale din domeniul Ingineriei trasporturilor a contribuit la dezvoltarea unor programe academice care asigură echilibrul între pregătirea tehnică generală și de specialitate. Calitatea pregătirii profesionale în concordanță cu dinamica cerințelor pieții muncii este dovedită de faptul că, în fiecare an, absolvenţii noștri îşi găsesc cu uşurinţă un loc de muncă în companii naţionale şi multinaţionale.

În prezent, aproximativ 745 studenți sunt înmatriculați în programele de studii coordonate de Departamentul Transporturi, trafic și logistică.