Eugen Rosca

Prof. ec. dr. ing. Eugen Roșca

Prodecan cu probleme de învățământ

CV (download.pdf)
 

 

A absolvit Universitatea “Politehnica” din București, Facultatea de Transporturi și Academia de Studii Economice, Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. In prezent este Prodecan al Facultății de Transporturi și profesor  la Departamentul Transporturi, trafic  și logistică. A publicat 6 cărți/manuale de specialitate și capitole în volume colective apărute la edituri de prestigiu (Springer, Elsevier, AGIR, IOP) peste 50 de articole științifice indexate în baze de date internaționale. A condus 5 proiecte de CDI în calitate de director și a participat în echipele de realizare a altor 16 contracte.

Modelarea și simularea sistemelor de transport/trafic

Analiza economică și financiară a proiectelor de investiții

Evaluarea efectelor ambientale și sociale în transporturi

Marketing și management în transporturi

Informatică și cibernetică în transporturi

Analize economice în transporturi