Florin RUSCA

Conf. dr. ing. Florin RUSCA

 CV (download.pdf)

 

A absolvit Facultatea de Transporturi a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti în 2002. În anul 2012 a obținut titlul de doctor în domeniul Transporturi, studiind aspecte specifice dezvoltării și exploatării în condiții de securitate și siguranță a rețelelor de transport. În prezent este șef de lucrări la departamentul Transporturi, trafic şi logistică.

Modelarea rețelelor de transport

Planuri de mobilitate urbană

Evaluarea riscurilor operaţionale

Modele de simulare

Programarea calculatoarelor

Siguranța circulației și securitatea transporturilor

Terminale de transport