Informatii generale

Admiterea la programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria transporturilor” (IT) se realizează prin participarea la concursul de admitere organizat în Facultatea Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

 Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2017 – 2018:

 • Locuri subvenționate de la buget Domeniul Ingineria Transporturilor – 140
 • Locuri cu taxă – 10

Total 150 locuri

Înscrierea la concursul de admitere se va desfăşura în perioada 10 – 15 iulie 2017, zilnic între orele 9:00-16:00 la secretariatul Facultății Transporturi.

Înscrierea la concursul de admitere este obligatorie si se face personal la secretariatul facultatii în perioada 10-15 iulie 2017 zilnic între orele 9:00 – 16:00. Este recomandată preînscrierea online http://admitere.pub.ro/ pentru a reduce timpul de aşteptare la secretariat și a beneficia de reducerea cu 10% a taxei de înscriere (până pe 09.07.2017).

Taxa de înscriere este de 125 lei. Anumite categorii de candidati sunt scutite de taxa de înscriere. Pentru alte detalii accesati site-ul oficial al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti: http://admitere.pub.ro.

Candidatul depune un singur dosar și plăteşte o singură taxă de înscriere la facultatea de bază, cea care are prioritate maximă în opţiunile sale, unde va și susține probele de concurs.

La înscriere, fiecare candidat poate opta:

 • pentru toate domeniile de studiu din Facultatea Transporturi, în ordinea preferințelor
 • pentru alte facultăți, în ordinea preferințelor, în cazul posibilităților de redistribuire.

Concursul pentru admiterea în anul universitar 2017-2018 are loc în zilele de 17 și 18 iulie 2017. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00 și are durata de 2 ore.

Concursul de admitere constă în susţinerea a două probe scrise, sub formă de teste grilă:

 • 17 iulie 2017: prima probă, Algebră şi Elemente de Analiză Matematică (exemplu test)
 • 18 iulie 2017: a doua probă, la alegere: Fizică (exemplu test) sau Geometrie şi trigonometrie (exemplu test).

Fiecare probă conține 15 subiecte, iar durata maximă este de 2 ore.

Admiterea se face pe baza rezultatelor la cele două probe scrise (Matematică şi/sau Fizică) şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat.

În perioada examenelor de admitere, 15-22 iulie 2017, se asigură cazare GRATUITĂ pentru toți candidații din provincie care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci). Media generală se calculează
numai pentru candidaţii care vor obţine media aritmetică a celor două note de concurs (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel puţin egală cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentând BAREMUL MINIM DE ADMITERE.

În aceste condiţii, media generală se determină ca medie ponderată între media notelor de concurs – MC (80%) şi media obţinută la examenul de Bacalaureat (20%).

Ocuparea locurilor se face în ordinea mediei finale de admitere, în funcţie de opţiunile individuale pe specializări.

În cazul în care nu sunt ocupate toate locurile după concursul de admitere din luna iulie 2017, se organizează o a doua sesiune de admitere în septembrie 2017.

 Studenţii admişi în anul I 2017 – 2018 vor primi cazare în căminele studenţeşti care aparţin Facultăţii Transporturi.

Calendar complet al etapelor pentru admiterea la licență 2017

 • diplomă sau adeverinta de bacalaureat(original)
 • foaia matricolă eliberata de liceu(original);
 • act identitate(original si copie);
 • certificat de nastere (copie legalizată);
 • adeverinţă medicală tip, din care sa rezulte ca este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideaza (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere (125 lei sau cu 10% reducere daca ati efectuat Preînscriere online pâna la 9 iulie, ora 23:59 );
 • 3 fotografii color (format 3x4cm);
 • fisa de înscriere (se completează la secretariatul facultatii);
 • dosar plic.

În preziua concursului se va afişa lista cu repartizarea în sălile de concurs.

Departamentul TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICA

Specializarea Ingineria transporturilor si a traficului

Domeniul Ingineria transporturilor

Vezi harta mai mare