Mihaela Popa

Prof. dr. ing. Mihaela Popa

Director al Școlii doctorale Transporturi

CV (download.pdf)

 

Activitățile didactice și de cercetare desfășurate pe perioada a mai mult de două decenii în cadrul Facultăţii de Transporturi din UPB, Departamentul ”Transporturi, trafic și logistică” au prilejuit introducerea și dezvoltarea unor discipline noi în programele de licenţă şi de master din domeniul ingineriei transporturilor şi logisticii cum sunt Economia transporturilor, Transporturile şi mediul socio-economic şi natural, Strategii de dezvoltare a sistemelor de transport. Programele analitice corespunzătoare au fost întocmite în acord cu programele de studii de la universităţi de prestigiu din lume, ţinând cont de cunoştinţele tehnice şi tehnologice primite de studenţii de la cele două cicluri de studii. Prof. Mihaela Popa a publicat 10 cărți, manuale si capitole in volume colective și 5 îndrumare de aplicații practice pentru studenți, din care 8 în edituri de prestigiu din țară și din străinătate: Politehnica Press, AGIR, Elsevier, Nova Science, Verlag New&Media.  Este autor sau coautor la 73 de articole și lucrări în extenso, din care 22 în reviste circulație internaționala și 27 in volumele unor conferințe de specialitate internaționale. Este director sau responsabil de proiect pentru 9 proiecte de cercetare obtinute prin competitie, din care 6 proiecte internationale. Este conducător de doctorat în domeniul de doctorat ”Ingineria Ttransporturilor” din anul 2016.

Mobilitate si planificare urbană;

Economia transporturilor;

Proiectarea circulației trenurilor;

Strategii de dezvoltare a infrastructurilor de transport

Trafic în rețele cu acces reglementat

Economia transporturilor

Management strategic în transporturi