Mircea Augustin Roșca

Conf. dr. ing. Mircea Augustin Roșca

 CV (download.pdf)

 

A absolvit Facultatea de Transporturi a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti în anul 2000. A obținut titlul de doctor în domeniul „Transporturi” cu teza „Cercetări privind congestia reţelelor rutiere din aglomeraţiile urbane”. Din anul 2014 ocupă postul de șef de lucrări la Departamentul Transporturi, trafic şi logistică.

Modelarea matematică și simularea pe calculator a proceselor de transport/trafic

Simularea fluxurilor de trafic rutier întrerupt/neîntrerupt utilizând software specializat (AIMSUN, VISUM, VISSIM)

Soluții pentru reducerea/limitarea congestiei traficului rutier

Fluxuri de trafic

Infrastructuri de transport

Tehnici de programare în transporturi

Sisteme integrate GIS/GPS