Regulamente

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
R E G U L A M E N T  privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și disertație) pentru anul universitar 2016-2017