Transporturi, trafic și logistică

Admitere LICENTA – Sesiunea III
Inscriere on-line 27 iulie – 16 septembrie 2021

Concurs de dosare cu fazele Înscriere, Admitere și Înmatriculare

Inscrierile se fac online: admitere.pub.ro
Numar de locuri buget – 55

Departamentul Transporturi, trafic și logistică este unul dintre cele patru departamente ale prestigioasei Facultăți Transporturi din Universitatea Politehnica din București.

Cu o îndelungată tradiție în învățământul universitar  (începând de la Secția ”Circulație și exploatare” din cadrul Institutului de Căi Ferate în 1948) și permanente preocupări pentru adaptarea la actualitățile economico-sociale, Departamentul Transporturi, trafic şi logistică gestioneaza programele de studii in domeniul Ingineria transporturilor (IT).

Programul de studii de licenţă Ingineria transporturilor şi a traficului, domeniul Ingineria transporturilor (IT), are misiunea de a  forma specialişti competenţi în activităţi de proiectare şi conducere tehnologică (operativă/tactică) a transporturilor mono, multi şi intermodale, precum şi a celor de control/comandă a traficului (circulaţiei) pe infrastructurile specifice (căi ferate de suprafaţă şi subterane, şosele, autostrăzi, străzi urbane, căi navigabile, coridoare aeriene), asigurând siguranţa circulaţiei.

mai mult...

Admiterea la programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria transporturilor” (IT) se realizează prin participarea la concursul de admitere organizat în Facultatea Transporturi, Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Admitere studii de licență 2021 mai multe informații

Program de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”

Departamentul Transporturi, trafic și logistică organizează admitere pentru următoarele programe de master în domeniul Ingineriei Transporturilor:

Durata: 4 semestre – 120 PC+ 10 PC sustinerea lucrarii de disertatie)

 

Mai multe info…

Domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti

Durata 3-4 ani

Diplomă de doctor, Domeniul Ingineria Transporturilor

Mai multe info…

Anunț important 1

Studenții Facultății de Transporturi, Universității POLITEHNICA din București, de la cele 3 (trei) cicluri universitare (licență, masterat și doctorat), care nu pot accesa cursurile organizate în sistem online pe platforma www.cursuri.pub.ro,mai mult...

pe perioada stării de urgență instituită la nivel național, vor comunica această imposibilitate la adresa de mail: transport@upb.ro în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data de 27.04.2020 prin completarea Anexei 1.
Termen limită depunere Anexa 1: 07 mai 2020

Anunț important 2 -ACTUALIZAT

Programarea examenelor din sesiunea de vară va fi stabilită de către fiecare cadru didcatic prin consultarea studenților. Transmiterea datelor de examen către secretariatul facultății este realizată de către șeful fiecărei grupe de studenți, specificandu-se in programare data, ora si platforma pe care se va sustine examenul.

Sesiune anul I,II,III licență și I master: 23 mai – 21  iunie 2020

Sesiune restanțe anul IV licență și II master: 23 mai – 05 iunie 2020

Termen limită depunere a datelor de examen la secretariatul facultatii la adresa transport@upb.ro: 14 mai 2020

Proba de examinare pentru studentii de la  licenta, master si doctorat va fi efectuata in regim on-line.

Anunț important 3

Plata restantelor -online

Anunț important 4

Accesul studentilor restantieri la o disciplina restantă se realizează prin înrolarea individuală la cursul respectiv. Astfel, se alege din platforma Moodle din meniul din stânga optiunea Prima pagina, apoi sectiunea Cursuri Licenta sau Master, Anul, Semestrul si seria corespunzătoare disciplinei restante. In mod implicit este activata optiunea de auto-înscriere (studentul se poate inscrie la curs), daca nu poate inseamna ca profesorul a limitat accesul si atunci studentul va trebui sa ia legatura cu profesorul disciplinei sau sa trimita o solicitare catre adresa de e-mail a facultății transport@upb.ro

Webinarul se adresează studenților din anul IV, specializarea Ingineria transporturilor. Studenții interesați de participare se vor adresa d-lui prodecan Ștefan Burciu, utilizând canalele de comunicare aflate la dispoziția lor în această perioadă (Microsoft Teams, Moodle, e-mail etc.).
 

Luni, 25 noiembrie 2019, ora 10.00, studenții specializării ”Ingineria transporturilor și a traficului”, anul IV, sunt invitați  la workshop-ul “Warehouse Operations & Management”.

Invitat special: Massimiliano Ventura, MCT Manager Europe, Africa & Middle East, Schlumberger Romania

mai multe info

Miercuri, 6 noiembrie 2019, ora 17.00, studenții programelor de masterat

  • Logistica transporturilor
  • Management în transporturi
  • Transport și trafic urban

sunt invitați  la workshop-ul “Oportunitati de dezvoltare a carierei in domeniul logisticii”.

Partener:      FM Logistic România

mai multe info