Șerban Raicu

Prof. emerit dr. ing. Șerban Raicu

 CV (download.pdf)
 

 

Inițiator și dezvoltator al învățământului superior de „ingineria transporturilor și a traficului”, ca inginerie de sistem, în Facultatea de Transporturi a Universității „Politehnica” din București a condus granturi și proiecte de cercetare din planurile naționale în care au fost antrenate echipe multidisciplinare (ingineri de diverse formații, urbaniști, geografi, economiști, sociologici, statisticieni). Interdependențele dintre transporturi/trafic și mediul socioeconomic, în corelație cu mediul natural sunt prezente în cele mai multe dintre lucrările elaborate, ca și în tezele de doctorat pe care le-a coordonat.

Aceleași preocupări pentru interdisciplinaritatea cercetărilor și pentru finalitatea teoretică și practică a acestora se desprind și din activitățile întreprinse în cadrul Academiei de Științe Tehnice din România, la a cărei consolidare a participat ca membru fondator (din anul 1998) și în care în prezent ocupă funcția de Vicepreședinte – Ingineria Transporturilor.

Conducător de doctorat din anul 1988.

Modelarea matematică a proceselor de transport

Logistici integrate. Logistici urbane

Modelarea fluxurilor de trafic

Sisteme de transport

Logistica transporturilor

Fluxuri de trafic