Studii de licență

Program de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”

Programul de studii de licenţă Ingineria transporturilor şi a traficului are misiunea de a  forma specialişti competenţi în activităţi de proiectare şi conducere tehnologică (operativă/tactică) a transporturilor mono, multi şi intermodale, precum şi a celor de control/comandă a traficului (circulaţiei) pe infrastructurile specifice (căi ferate de suprafaţă şi subterane, şosele, autostrăzi, străzi urbane, căi navigabile, coridoare aeriene), asigurând siguranţa circulaţiei, continuitatea şi stabilitatea mişcării.

Totodată, învăţământul de licenţă, prin caracterul deschis al programelor disciplinelor, are menirea de a-i orienta şi stimula pe absolvenţi către continuarea studiilor prin învăţământul de master în Logistica Transporturilor, Transport şi trafic urban sau/şi Management în transporturi şi de acolo, către doctoratul în Ingineria transporturilor, pentru a putea să-şi asume sarcini de proiectare strategică (de investiţii) şi de cercetare ştiinţifică.

Programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului” asigură formarea unor specialişti cu pregătire de înalt nivel universitar, având ca principalele competențe:

• Management in transporturi de persoane și mărfuri

• Managementul traficului

• Dezvoltare și administrare a sistemelor logistice integrate

• Conducere operativă a proceselor de transport si trafic

• Evaluare tehnica, economica si financiara a proiectelor de dezvoltare a sistemelor de transport

• Marketing in transporturi si studii de piață

Planurile de învățământ pentru cei patru ani de studii, similare cu cele ale programelor academice în domeniul Ingineriei Transporturilor din universități de prestigiu din Europa și America, asigură echilibrul între pregătirea tehnică generală și de specialitate și sunt adaptate cerințelor dinamice de pe piața muncii. Acest fapt este dovedit de ușurința cu care, încă din ani terminali sau imediat după finalizarea studiilor, absolvenții își găsesc locuri de muncă în domeniu(companii de servicii logistice; operatori de transport feroviar și rutier, de călători și marfă, locali, naționali și internaționali; autorități în domeniul transporturilor; companii de administrare a infrastructurilor de transport; case de expediții; companii de curierat).

Discipline reprezentative studiate:

• Sisteme de transport

• Mijloace de transport

• Terminale de transport

• Tehnologii in terminale de transport

• Trafic in rețele cu acces reglementat

• Trafic rutier

• Sisteme pentru controlul si comanda circulației

• Logistica transporturilor

• Informatica si cibernetica in transporturi

• Sisteme integrate GIS/GPS

• Transport multimodal

• Tehnologii de manipulare, depozitare si transport intern

• Siguranța și securitatea circulației

• Economia transporturior

• Management si marketing in transporturi

Plan de învățământ, program de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria Transporturilor”.

Informații despre admitere pentru programul de licență ”Ingineria transporturilor și a traficului”, domeniul ”Ingineria transporturilor” (IT)