Studii de masterat

Master complementar
(4 sem.- 120 PC+ 10 PC sustinerea lucrarii de disertatie)

Director de program:
Prof.dr.ing. Mihaela POPA

mai mult...

Este adresat:

1. Absolventilor studiilor universitare din domeniile:

• Stiinte ingineresti” (cu preponderenta de la programele de licenta “Ingineria transporturilor”, dar si “Inginerie civila”, “Inginerie energetica”, “Inginerie mecanica”, “Ingineria autovehiculelor”, “Inginerie industriala”, “Inginerie si management”, “Inginerie navala si navigatie”

• Stiinte economice

• Urbanism și amenajarea teritoriului

2. Angajati (cu studii universitare în domeniul științelor inginerești) în

• Activitati de conducere operativa a transporturilor,

• Activitati de administrare a infrastructurilor de transport,

• Activitati de gestionare a functionarii diferitelor compartimente cu atributii de transport ale unor organizatii de productie, aprovizionare si/sau distributie

3. Angajati (cu studii universitare în domeniul studiilor economice)

• Cu functii de conducere, coordonare tactica, strategica, implicati la diferite niveluri în deciziile privind activitatea de transport

4. Angajati (cu studii universitare în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului)

• Cu functii de avizare, atestare, licentiere etc. în cadrul departamentelor de planificare urbana ale organismelor autoritatilor locale sau centrale.

Obiectivul principal al programului constă în pregatirea cadrelor cu responsabilitati de la toate nivelurile decizionale ale sistemului de transport.
Prin intermediul acestui program se continua pregatirea din diferite domenii, dobandita prin studiile de licenta, pentru:

• Promovarea exigentelor dezvoltarii durabile In coordonarea dezvoltarii sistemelor de transport ,

• Tratarea complexa si sistemica a componentelor sistemului pe care le coordoneaza, tinand cont de ansamblul cererilor/nevoilor de transport, de infrastructuri si echipamente existente si planificate, de noi mijloace de transport si tehnologii),

• Relevarea importantei legaturilor dintre amenajarea teritoriului, urbanism si transporturi In deciziile de dezvoltare/ modernizare/ restructurare pe care le adopta, oricare ar fi nivelurile de decizie,

• Examinarea unitara a rolului infrastructurilor tehnice In amenajarea teritoriului/urbanism si depasirea viziunilor sectoriale,

• Evaluarea analitica riguroasa a performantelor unui sistem de transport precum si pe cele ale componentelor sale (mijloace de transport, infrastructuri, masini si utilaje de Incarcare/descarcare, sisteme informationale/informatice etc.),

• Implementarea unor tehnologii moderne de transport modal, multimodal si intermodal, care sa asigure folosirea rationala/optima a resurselor disponibile si care au efecte externe negative cat mai reduse

• Asimilarea progresului tehnologic, inclusiv cel atribuit tehnologiei informatiilor, pentru cresterea calitatii, sigurantei si securitatii transporturilor.

Principalele discipline studiate:

• Managementul proiectelor din transporturi

• Complemente de economia transporturilo

• Management tactic şi operativ

• Managementul lanţurilor logistice multiactori

• Calitatea transporturilor

• Transporturi şi expediţii internaţionale

Numarul total de locuri la nivelul Facultatii de Transporturi este de 285 – fara taxa si 60 – cu taxa, repartizate celor 9 programe de master, in functie de numarul de candidati.
Proba de concurs constă în prezentarea unui eseu cu tematica ”Dezvoltare durabilă” (eseul va avea max. 15 pag. si va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat).

Admiterea se realizeaza pe baza:

1. mediei de absolvire a studiilor universitare de licenta;
2. notei obtinutae la sustinerea eseu cu tematica ”Dezvoltare durabila”

Informatii suplimentare admitere

Afis program

Master complementar
(4 sem.- 120 PC+ 10 PC sustinerea lucrarii de disertatie)

Director de program:
Prof.dr.ing. Vasile DRAGU

mai mult...

Este adresat absolventilor studiilor universitare din domeniile:

• Stiinte ingineresti (cu preponderenta de la programele de licenta “Ingineria transporturilor”, dar si “Inginerie civila”, “Inginerie energetica”, “Inginerie mecanica”, “Ingineria autovehiculelor”, “Inginerie industriala”, “Inginerie si management”)

• Stiinte economice

• Urbanism si amenajarea teritoriului.

Principalele obiective ale programului sunt:

a) Intelegerea mobilitatii individuale dintre amenajarea teritoriului, urbanism si transporturi;

b) Incadrarea mobilitatii sociale urbane in exigentele dezvoltarii durabile;

c) Identificarea dependentelor dintre cererea de transport, fluxul de transport si fluxul de trafic si valorificarea acestora in cadrul actiunilor manageriale pe diferite orizonturi de timp;

d) Imbunatatirea performantelor de calitate a transportului public urban in scopul cresterii atractivitatii acestuia;

e) Promovarea solutiilor oferite de logisticile urbane pentru structurarea transporturilor de marfuri in marile aglomeratii urbane;

f) Identificarea solutiilor pentru reducerea congestiei si limitarea efectelor externe ale traficului in aglomeratiile urbane. Consecintele asupra calitatii vietii (comensurate prin indicatori compoziti).

Principalele discipline studiate:

• Transporturile şi mediul socio-economic şi natural

• Modelarea cererii de transport

• Infrastructuri de transport urban

• Transport public urban

• Politici economice în transporturile urbane

• Fluxuri de trafic

Numarul total de locuri la nivelul Facultatii de Transporturi este de 285 – fara taxa si 60 – cu taxa, repartizate celor 9 programe de master, in functie de numarul de candidati.

Proba de concurs constă în prezentarea unui eseu cu tematica ”Dezvoltare durabilă” (eseul va avea max. 15 pag. si va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat).

Admiterea se realizeaza pe baza:
1. mediei de absolvire a studiilor universitare de licenta;
2. notei obtinute la sustinerea eseu cu tematica ”Dezvoltare durabila”

Informatii suplimentare admitere

Afis program

Master de aprofundare
(4 semestre – 120 PC+ 10 PC sustinerea lucrarii de disertatie)

Director de program:
Conf.dr.ing. Oana DINU

mai mult...

Se adreseaza cu precadere absolventilor Facultatii Transporturi, dar pot participa si absolventi ai programelor de studiu din domeniul stiinte ingineresti, specializarile: “Inginerie mecanica”, “Inginerie energetica”, “Inginerie industriala”, “Inginerie si management”, “Inginerie navala si navigatie”.

Principalele obiective ale programului sunt:a) Definirea si evolutiile conceptelor logistice in corelatie cu progresul tehnologic si cu cresterea exigentelor in raport cu calitatea, consumurile de resurse si efectele externe ale transferurilor de materii prime, semifabricate si produse finite;b) Identificarea tipurilor de logistica si a legaturilor dintre ele cu evidentierea tendintelor de integrare;

c) Structura costului logistic si a dependentelor dintre componentele acestuia;

d) Insusirea metodelor si a modelelor matematice pentru diverse posibilitati de optimizare a lanturilor logistice (de aprovizionare, productie, distributie) ale uneia sau ale mai multor produse si/sau parteneri;

e) intelegerea necesitatii de a integra fluxurile materiale, financiare si informationale pentru a indeplini cerintele logisticilor performante;

f) Identificarea rolului mondializarii si al globalizarii in dezvoltarea logisticilor si al accentuarii competitiei mondiale in promovarea logisticilor integrate (supply chain).

Numarul total de locuri la nivelul Facultatii de Transporturi este de 285 – fara taxa si 60 – cu taxa, repartizate celor 9 programe de master, in functie de numarul de candidati.

Principalele discipline studiate:

• Logistica transporturilor

• Managementul întreprinderilor de transport

• Terminale intermodale

• Modelare matematică şi simulare cu calculatorul

• Reglementări şi legislaţie în transporturi

• Modelarea deciziilor

Proba de concurs constă în prezentarea unui eseu cu tematica ”Dezvoltare durabilă” (eseul va avea max. 15 pag. si va fi intocmit conform unei bibliografii selectate de candidat).

Admiterea se realizeaza pe baza:
1. mediei de absolvire a studiilor universitare de licenta;
2. notei obtinute la sustinerea eseu cu tematica ”Dezvoltare durabila”

Informatii suplimentare admitere

Afis program