Vasile Dragu

Conf. dr. ing. Vasile Dragu

 CV (download.pdf)
 

 

Absolvent al Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea Transporturi, specializarea Tehnologia transporturilor şi telecomenzi feroviare din anul 1984. Cu începere din 1990 este cadru didactic la aceeași universitate şi facultate, departamentul Transporturi, trafic şi logistică. Este titularul cursurilor de Trafic rutier şi Terminale de transport (cu începere din 2007) de la studiile de licenţă în specializarea Ingineria transporturilor şi a traficului şi Infrastructuri de transport urban şi Modelarea cererii de transport (cu începere din 2000) la studiile de master Transport şi trafic urban. A fost director de proiect la 6 teme de cercetare realizate din Planurile naţionale de cercetare sau cu agenţi economici. A scris 8 cărţi şi a elaborat peste 60 de lucrări ştiinţifice în domeniul Ingineriei transporturilor care au fost publicate în reviste de specialitate sau volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale de prestigiu.

Proiectarea  tehnologiilor din terminalele de transport

Proiectarea tehnologiilor de circulaţie şi conducerea operativă a circulaţiei pe reţelele infrastructurii de transport, pentru transportul local, regional sau internaţional, într-o tratare multimodală

Identificarea şi proiectarea soluţiilor pentru fluidizarea circulaţiei şi pentru evitarea/limitarea congestiei rutiere în reţele şi terminale de transport.

Terminale de transport

Trafic rutier

Infrastructuri de transport urban

Modelarea cererii de transport

Management tactic si operativ