Vasile Dragu

Conf. dr. ing. Vasile Dragu

 CV (download.pdf)
 

 

Absolvent al Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea Transporturi, specializarea Tehnologia transporturilor şi telecomenzi feroviare din anul 1984. Cu începere din 1990 este cadru didactic la aceeași universitate şi facultate, departamentul Transporturi, trafic şi logistică. La studiile de licenţă în specializarea Ingineria transporturilor şi a traficului este titularul cursurilor Terminale de transport şi Trafic rutier, iar pentru studiile de master la cursurile  Infrastructuri de transport urban (masterul Transport şi trafic urban), Terminale intermodale (masterul Logistica transporturilor), Management tactic şi operativ (masterul Management în transporturi). A fost director de proiect la 4 teme de cercetare realizate din Planurile naţionale de cercetare sau cu agenţi economici. A scris 8 cărţi şi a elaborat peste 70 de lucrări ştiinţifice în domeniul Ingineriei transporturilor care au fost publicate în reviste de specialitate sau volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale de prestigiu. Conducător de doctorat în domeniul Ingineria transporturilor (din 2018). Expert evaluator ARACIS pentru domeniul Ingineria transporturilor şi din octombrie 2018 membru în Comisia de Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi de la CNATDCU.

Proiectarea  tehnologiilor din terminalele de transport

Proiectarea tehnologiilor de circulaţie şi conducerea operativă a circulaţiei pe reţelele infrastructurii de transport

Identificarea şi proiectarea soluţiilor pentru fluidizarea circulaţiei şi evitarea/limitarea congestiei rutiere în reţele şi terminale de transport.

Terminale de transport

Trafic rutier

Infrastructuri de transport urban

Terminale intermodale

Management tactic si operativ